Redaktor naczelny:
Dawid Zieliński – dawidzielinski@nienagrani.pl

Z-ca redaktora naczelnego:
Michał Marasek – michalmarasek@nienagrani.pl

Redakcja:
Mateusz Wodecki – mateuszwodecki@nienagrani.pl
Gustaw Ałdaś – gustawaldas@nienagrani.pl
Karol Kołtowski – karolkoltowski@nienagrani.pl